Sound
ON / OFF

Další navyšování stojící bariéry

  Přehradu o výšce 1,25 metru můžeme sestavit:
 • užitím EUR125
 • užitím systému EUR65+EUR65/125
  Postup navýšení EUR65 na 1,25 m
 1. Abychom mohli rozšířit EUR65, používáme speciální nástavce EUR65/125. Nástavec vsuneme pod kovovou základnu EUR65.

  Nástavec je konstruován, jako prodloužení zemní kovové základny a podpory (díl se žlutou nálepkou) a čelní vzpěrou (držící paletu). K upevnění používáme 10 mm silné kolíky se zajištěním.
 2. Spodní část nástavce vsuneme do základny EUR65, čelní opěra a boční opěra jsou opřeny proti paletě
 3. Čelní nástavec je vsunut pod již existující čelní opěru EUR65 a je zafixován dvěma kolíky se zajištěním
 4. Spodní část nástavce základny je jištěna dvěma kolíky se zajištěním
 5. Rozšíření přehrady na 1,25 m můžeme provést přímo na místě
 6. Pro zajištění stability přehrady vkládáme spojovací táhla
 7. Po položení horní řady palet, zajišťujeme krycí fólii proti srolování tak, aby kryla vrch horní řady palet. Přehrada ve výšce 1,25 m je hotová.