Sound
ON / OFF

AQUA BARIÉRY rekapitulace

  Aqua bariéry poskytují uživateli řadu výhod v porovnání se stávajícími postupy ochrany proti záplavám. Lze je využít:
 1. K individuální ochraně majetku
 2. K ochraně rozsáhlých území
 3. Jsou aktivně využitelné při vodohospodářských stavbách
 4. Při stavbách dočasných bazénů
 5. Při stavbách pro likvidaci kontaminovaných odpadů
  Výhody:
 1. Jsou robustní a silné s dlouhou životností
 2. Mohou být snadno rozšířeny z 0,65 na 1,25 m až do výše 1,80 m
 3. Dají se velmi rychle postavit, stejně tak i rychle rozebrat
 4. Stavbu může provádět i jedna osoba, pokud je nezbytně nutné
 5. Mohou být vystaveny i na nerovném a různorodém terénu
 6. Opěrné body mají velkou kontaktní plochu s podložím, proto rovnoměrně rozkládají tlak na podloží, čímž je zajištěna jejich vysoká stabilita
 7. Mohou být vystavěny i v proudící či klidné vodě
 8. Nároky na objem přepravy jsou minimální v porovnání s přepravou písku, štěrku, kamení či jiných materiálů
 9. Systém využívá běžně dostupných materiálů EURO-palet, či stavebních desek
 10. Systém je cenově a nákladově několikrát efektivnější, nežli dosavadní prostředky, proto je efektivně využíván ve Švédsku, SRN, Holandsku, Anglii, Francii, Austrálii a v USA

Systém AQUA BARIÉR je patentován.

Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou Republiku: HorTrade